Om oss

Verdia ble etablert fordi en liten gruppe miljøterapeuter hadde en grunnleggende tro på at de kunne gjøre en forskjell for andre mennesker. De hadde kompetansen, erfaringen, rammebetingelsene og de rette verdiene som skulle til. Les mer om oss her..

20.10.21 Verdia AS og Aashaugen AS har blitt en del av en større familie i Ecura bo og habilitering

Bo og omsorgstjenester

Heldøgns botilbud, avlastningstjenester, barnebolig og akuttplasseringer.

Psykisk utviklingshemming – psykiske lidelser – autismespekterforstyrrelser

Barnevern

Hjelpetiltak for barn og unge – hybeloppfølging – avlastning

Inn på tunet

Tilrettelagt arbeidstilbud og skoletilbud på «Inn på tunet» godkjent bondegård i Fredrikstad kommune.

Opplæringsarena, arbeid og aktiviteter i naturlige omgivelser

Kompetanse og veiledning

Veiledningstjenester til kommuner, andre private leverandører og familier

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse – en løsning som gir deg med funksjonsnedsettelse bistand – i og utenfor hjemmet.