Barnevern

Barnevern

Verdia tilbyr avlastningstjenster og oppfølging av ungdom i hybel hjemlet i lov om Barnevern; §4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier. Vi tilbyr også veiledningstjenester til kommuner, familier og direkte mot barn/ungdom.

Ta kontakt med oss her for mer informasjon.

Kompetanse og ledelse

Du kan lese mer om om Verdia her..