Bo og omsorgstjenester

Bo og omsorgstjenester

Verdia leverer heldøgns botilbud, avlastningstjenester, barnebolig og akuttplasseringer skreddersydd til personer med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Vi har lang og bred erfaring innen arbeid med brukere som har komplekse og sammensatte behov, samt brukere med autismespekterforstyrrelser. Våre boliger ligger i Østfold.

Verdia tar imot brukere etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, Lov om psykisk helsevern eller Lov om barnevern. Vi har betydelig kunnskap om og lang erfaring med Khol kapt 9 og Pasientrettighetsloven kapt 4.

Metodevalg

I utgangspunktet benytter vi oss av målrettet miljøarbeid som metode. Hver bruker/ungdom hos oss har sin egen plan med overordnede mål, delmål og tiltak. De er selv med på å utarbeide sin plan der det er mulig. Planen blir jevnlig evaluert og fornyet. I enkelte saker på spesifikk atferd benytter vi oss av atferdsanalytiske prinsipper, men aldri på tross av etiske verdier. Vi har tro på å være gode rollemodeller. Vi jobber alltid i team sammen med brukerne/ungdommene. Vi oppfordrer brukerne/ungdommene til å ta egne valg og legger til rette for det. Selvbestemmelse er viktig hos oss, men vi gir også veiledning når vanskelige valg skal tas. Vi er de trygge rammene.

Tilrettelagt arbeidstilbud og skoletilbud

Verdia drifter dagtilbudet og skoletilbudet på den Inn På Tunet godkjente bondegården Skontorp Gård i nærheten av Fredrikstad. Vi drifter flere omsorgsboliger i umiddelbar nærhet av Skontorp Gård. Les mer om Skontorp Gård her. I tillegg samarbeider vi med flere skoler, bedrifter og arbeidstilbud, slik at det vil være mulig å bo hos Verdia kombinert med skoleplass/arbeidstilbud på andre lokasjoner.

Kompetanse og ledelse

Du kan lese mer om om Verdia her..