BPA

Vi tilbyr brukerstyrt personlig assistanse som gir deg med funksjonsnedsettelse bistand i og utenfor hjemmet.

Gjennom BPA ordningen kan brukerne leve sitt liv fullt og helt utifra egne forutsetninger.

Dette betyr at det er brukeren som er arbeidsleder og som styrer sin hverdag utifra egne ønsker og behov.

Du kan lese mer om vår BPA ordning her.