Inn på tunet

Inn på tunet

Skontorp Gård er «Inn på tunet» godkjent, et kvalitetsstempel av Matmerk. Her tilbyr vi dagtilbud, opplæring, skoletilbud og aktivitetstilbud for tjenestemottakere plassert hos oss og tjenestemottakere bosatt andre steder. Personalet og brukere driver bondegården sammen, der alle er med og bidrar ut ifra sine forutsetninger og ønsker.

«Vi skreddersyr skoletilbud, opplæringstilbud eller arbeidstilbud ut ifra hver enkelt sitt behov. Gården gir muligheter for viktige og meningsfulle arbeidsoppgaver og aktiviteter.»

Vi skreddersyr skoletilbud, opplæringstilbud eller arbeidstilbud ut ifra hver enkelt sitt behov. Gården gir muligheter for viktige og meningsfulle arbeidsoppgaver og aktiviteter.

Vi har 250 mål som vi bruker aktivt. I skogen lager vi stier til allmenn ferdsel, driver vedproduksjon, lager innhengninger til dyrene på gården og ordner i stand til aktiviteter for de som vil leie skogen til bursdagsselskaper ol. En del av ansvaret til de som er på dagsenteret er å sørge for at dyrene har det bra. Det innebærer foring og rengjøring, og se til at de trives. Vi har gjess, geiter, hester, esel, et hengebuksvin, alpakka og ender.

På gården ligger det lokale gartneriet på Engelsviken. Her er det også mange arbeidsoppgaver som kan tilpasses ulike funksjonsnivåer. Vi ser det som verdifullt å være en del av lokalmiljøet.

Kompetanse og ledelse

Du kan lese mer om om Verdia her..