Kompetanse og veiledning

Kompetanse og veiledning

Verdia tilbyr veiledningstjenester til kommuner, andre private leverandører og familier.

Vi kan også tilby diagnosespesifikke kurs inn mot personalgrupper og kurs i hvordan det er å være miljøarbeider i andres hjem. Vi har to veiledere som kan gi råd og veiledning til pårørende eller personalgrupper i utfordrende situasjoner, både brukerspesifikke og miljømessige. De har begge erfaring fra habiliteringstjenesten.

Det er viktig for oss å ha bevisste miljøarbeidere ansatt og det er viktig for oss at de er bevisste i sitt miljøarbeid. Vi har derfor eget kurs i «det bevisste miljøarbeid» som vi gjerne lærer bort til andre. Det handler om å reflektere rundt de valgene en tar i arbeidet sitt og ha en klar plan med arbeidet sitt.

Vi tror på at mennesker med ulike typer utviklingsforstyrrelser kan nyttiggjøre seg gruppeterapi og egenterapi på lik linje med andre. Vi setter sammen grupper etter funksjonsnivå og aktuelle problemstillinger. Dette kan gjøres lokalt eller vi kan benytte oss av våre lokaler på Engelsviken.

I vårt team har vi bred kompetanse og fagpersoner med ulik utdannelse. En av vernepleierne har videreutdanning i familieterapi og systemisk konsultasjon, konflikthåndtering og ledelse. Hun tilbyr veiledning inn i familier som møter utfordringer i forhold til barna, parforholdet eller psykisk helse.

Kompetanse og ledelse

Du kan lese mer om om Verdia her..