Om Verdia

Hvem er vi?

Verdia ble etablert fordi en liten gruppe miljøterapeuter hadde en grunnleggende tro på at de kunne gjøre en forskjell for andre mennesker. De hadde kompetansen, erfaringen, rammebetingelsene og de rette verdiene som skulle til.

Vi leverer helse og omsorgstjenester i form av heldøgns botilbud, avlastning, akuttplasseringer, hybeltiltak med oppfølging og dagtilbud eller skoletilbud på «Inn på tunet» godkjent bondegård. Verdia tar imot brukere etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, Lov om psykisk helsevern eller Lov om barnevern. Vi har god kjennskap til og lang erfaring med Khol kapt 9 og Pasientrettighetsloven kapt 4. Vi skreddersyr bemanningsløsninger og har en stabil personalgruppe med bred og sammensatt kompetanse.

Vi tror på å gi hver enkelt en hverdag som utnytter personens hele potensiale. Dette være seg bruker eller personal. Vi tilrettelegger på en slik måte at personen kan yte på sitt beste. Vi tror på variasjon. Vi tror på å være gode rollemodeller. Hos oss jobber man i et team. Uavhengig om man bor hos oss eller jobber hos oss så jobber vi sammen, vi reiser på turer sammen, vi deler gode og dårlige dager sammen.

Vi ønsker ikke å bli et stort selskap, men vi vil være best på kvalitet. Der andre har gitt opp ser vi potensiale og har virkemidlene til å skape en endring.

Fagmiljø og ressursgruppe

Verdia ønsker å ha fokus på et sterkt fagmiljø, og et av tiltakene er vår ressursgruppe. Ressursgruppen i Verdia er en sammensetning av personer med erfaring fra fag og drift. Ressursgruppen benyttes for å kvalitetssikre driften og er et organ for faglig kompetanse, faglig utvikling og veiledning. Ressursgruppen bistår spesielt ved oppstart av nye tiltak, kvalitetssikring av tjenestene som leveres, interne kurs og veiledning av personalgruppen. I tillegg til ledelsen som beskrevet nedenfor, består ressursgruppen av en vernepleier, en sosionom og en barnevernspedagog med omfattende erfaring.

Ledelse

Lena Groth er leder for Helse og Omsorgstjenester i Verdia. Hun er vernepleier og har videreutdanning i familieterapi og systemisk konsultasjon, konflikthåndtering og ledelse. Lena har  erfaring som leder på ulike nivåer i bedrift og kommune innenfor arbeid med mennesker. Hun har jobbet som fagkonsulent ved avdeling for nevrohabilitering ved Oslo Underversitetssykehus. Hun har holdt flere kurs i diagnosespesifikke utfordringer og «hvordan være miljøarbeider i andres hjem». Hun har også holdt kurs i kommunikasjon og i ledelse. Som familieterapeut har hun hatt flere oppdrag av barneverntjenester som familieveileder.

Henrik Torper er daglig leder i Verdia. Henrik er utdannet lærer med mastergrad i helsepedagogikk, og videreutdanning i veiledningspedagogikk. Henrik har erfaring som leder på ulike nivåer i helse og omsorgsforetak, og har erfaring som miljøterapaut fra rusbehandling, omsorgsboliger og akuttpsykiatri. Henrik har tidligere jobbet som folkehøgskolelærer på linjene «Friluftsliv» og «Norsk for fremmedspråklige», og har siden 2008 jobbet med leirvirksomhet for barn og ungdom hver sommer.

Metodevalg

I utgangspunktet benytter vi oss av målrettet miljøarbeid som metode. Hver bruker/ungdom hos oss har sin egen plan med overordnede mål, delmål og tiltak. De er selv med på å utarbeide sin plan. Planen blir jevnlig evaluert og fornyet. I enkelte saker på spesifikk atferd benytter vi oss av atferdsanalytiske prinsipper, men aldri på tross av etiske verdier. Vi har tro på å være gode rollemodeller. Vi jobber alltid sammen med brukerne/ungdommene, vi er et team. Vi oppfordrer brukerne/ungdommene til å ta egne valg og legger til rette for det. Selvbestemmelse er viktig hos oss, men vi gir også veiledning når vanskelige valg skal tas. Vi er de trygge rammene.