Verdia AS og Aashaugen AS er blitt en del av en større familie i Ecura bo og habilitering

Ecura har inngått en avtale om å kjøpe Verdia og Aashaugen og selskapene vil dermed slå seg sammen i satsingen for et bredere tjenestetilbud, spesielt innen bo og habilitering. Sammen vil vi skape et enda større og bedre kompetansenettverk, til det beste for tjenestemottakerne!

Henrik Torper, daglig leder i Verdia sier dette om oppkjøpet: 

  • Vi er imponert over Ecuras faglige satsning og arbeid med å levere kvalitet og kompetanse i tjenestene. Verdia/Aashaugen og Ecura deler de samme verdiene der brukerne står i fokus. Vi ser frem til spennende samarbeid og kompetansedeling der vi vil stå sterkere sammen. En sammenslåing vil gjøre Verdia/Aashaugen mer robust, til det beste for brukerne, foresatte, oppdragsgivere og ansatte. Vår drift vil videreføres slik den er idag og forbedres.

Per Gunnar Borhaug, konsernsjef i Ecura utdyper:

  • Vi er glade for å ønske Verdia og Aashaugen velkommen i Ecura familien. Vi ser på Verdia/Aashaugen som selskaper som deler våre verdier, og vårt syn på viktigheten av god kvalitet og kompetanse i tjenestene vi leverer. Sammen kan vi levere enda bedre tjenester. Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer der vi skal dele beste praksis mellom selskapene.

Om Ecura:

Ecura leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder og har virksomheter over store deler av landet.

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon har selskapet som ambisjon å bygge Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura er ISO sertifisert i henhold til kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og informasjonssikkerhet.

Selskapet er en stor tilbyder av bo og habiliteringstjenester for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser, og har lokasjoner både på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge. Selskapet formidler også veiledningstjenester, kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag. 

Ecura er også i en rekke kommuner godkjent leverandør av tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og yter i tillegg tjenester i hjemmet både i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie. 

Ecura tilbyr også vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge.

Gjennom datterselskapet Vangseter er selskapet også en av Norges ledende aktører innen rusbehandling. 

Ecura sysselsetter i dag 1 600 ansatte.